Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Team Olivia avyttrar verksamhet till Attendo

Team Olivia, där Byggmästaren, direkt och indirekt, äger ca 19,5 procent av aktierna, har tecknat avtal om att avyttra den svenska omsorgsverksamheten, exklusive personlig assistans, till Attendo.

Den aktuella verksamheten, med nära 3 000 medarbetare, bedriver högspecialiserad omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS), individ- och familjeomsorg (IOF) samt hemtjänst i Sverige. Årsomsättningen uppgår till ca 1,350 miljoner kronor med ett leasejusterat rörelseresultat på cirka 130 miljoner kronor. Köpeskillingen uppgår på kassa- och skuldfri basis till 950 miljoner kronor och transaktionen beräknas, efter myndighetsgodkännanden, kunna slutföras under första halvåret 2024.

Advertisement

De kvarvarande affärsområdena i Team Olivia, dvs personlig assistans i Sverige samt verksamheterna i Danmark och Norge, omsätter cirka 3,7 miljarder kronor på årsbasis.

Största ägare i Team Olivia är Procuritas fjärde fond, PCI IV, som endast innehåller innehavet i Team Olivia. Byggmästaren äger direkt ca 17,0 procent av aktierna i Team Olivia och även en mindre andel av PCI IV. Byggmästarens direkta och indirekta ägande kan summeras till ca 19,5 procent av aktierna i Team Olivia. Därtill har Byggmästaren till Team Olivia ett utställt aktieägartillskott om ca 72 miljoner kronor. Per den 30 september 2023 var Byggmästarens totala engagemang i Team Olivia värderat till 210 miljoner kronor.   

Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 15 januari 2024, kl 08.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: [email protected], Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
[email protected]
www.byggmastaren.com

Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with GlobeNewswire. Business Upturn takes no editorial responsibility for the same.